top of page
11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_

GDPR

Om goede zorg te verlenen aan mijn patiënten, heb ik verschillende gegevens nodig. Als gevolg van de nieuwe Europese wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is het mijn  taak om u mee te delen welke gegevens ik verzamel en wat ik daar precies mee doe.

Welke gegevens ?

Identificatiegegevens
Mutualiteit
Verwijsbrief van de behandelend arts
Gegevens over de gezondheid
Gegevens over de context ( enkel indien relevant voor de behandeling)
Gegevens worden verplicht 30 jaar bewaard


 

Met wie worden gegevens gedeeld?

Gegevens vallen onder beroepsgeheim
Gegevens worden enkel gedeeld :
-indien dit nodig is voor een goede zorgverlening ( vb met andere zorgverleners)
-wanneer de patiënt daarin uitdrukkelijk toestemt
-na vooraf overleg met de patiënt

Ik,Krista Vande Wouwer, ben verantwoordelijk voor de correcte verzameling en bewaring van deze gegevens.

Inzage recht

De patiënt heeft recht op inzage in het dossier na indienen van een schriftelijk verzoek aan de therapeut.
Hij/zij heeft het recht om gegevens die onjuist zijn opgenomen in het dossier aan te passen
.
De gegevens in het dossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en wettelijke verplichting en niet op grond van toestemming
Klachten specifiek over de verwerking van persoonsgegevens, kunnen ingediend worden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 

bottom of page