top of page

Psychotherapie

Psychotherapie vanaf 18 jaar

Mogelijke aanmeldingsklachten kunnen zijn :

Depressieve klachten

Angst

Existentiële vragen

Trauma

Rouw

Verwerking van ziekte

Hoog sensitiviteit

Stress en burn-out

Moeilijke overgangsfase

Traumatherapie

Enkelvoudig trauma : verkeersongevallen, getuige zijn van (ongevallen of andere

ingrijpende gebeurtenissen), rampen, aanslagen, ingrijpende diagnose..

Complex trauma : onverwerkte ervaringen uit de kindertijd, misbruik, verwaarlozing,

terugkerende negatieve levenservaringen...

Supervisie
______

 

Als psychologen zijn wij zelf het belangrijkste werkinstrument in ons therapeutisch werk met mensen. Wij worden opgeleid, ontwikkelen allerlei vaardigheden en technieken die uiteindelijk allemaal mee gekleurd worden door wie we zijn, onze eigen levensgeschiedenis, onze kwetsbaarheden en mogelijk blinde vlekken.   Dat is onvermijdelijk en heel normaal.

Graag wil ik samen met jou een ruimte creëren waarin je vrij kan nadenken  en spreken over je praktijk als psycholoog waarin je jezelf tegenkomt als therapeut en mens.

My Approach

Werkwijze

Psychotherapie helpt om te worden wie we zijn,

om ons te her-inneren.

Het helpt om vrijheid te vinden in ons handelen en denken,

beweging in wat vast gelopen is.

Het brengt ons terug in contact met ons zelf en legt verbinding tussen lichaam en geest.

We kijken naar wie we zijn in relatie tot de ander en hoe we ons met anderen kunnen verbinden.

Er zijn geen pasklare antwoorden,

wel een samen op weg gaan en zoeken

waarbij jij zelf de regie in handen houdt.

We nemen het hier en nu als vertrekpunt

met aandacht voor het verleden waar dat nodig is

maar steeds met het oog op de toekomst.

Ik werk evidence based en hanteer daarbij verschillende werkmodellen afhankelijk van de noden.

EMDR, ACT, Mindfulness en voedingspsychologie zijn er enkele van.

 

 

bottom of page